Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Projekty

Deti_a_cteni.jpg, 2 kB

Děti a čtení

Projekt „Děti a čtení“ podporují…

Název žadatele: Město Horažďovice
Název projektu: Děti a čtení 2016 – Výlety do historie
Požadovaná výše dotace: 27 000 Kč
Celkové náklady na projekt: 54 000 Kč

Autor projektu

Městská knihovna Horažďovice – zřizovatel Město Horažďovice
Mírové nám. 11
341 01 Horažďovice
Tel.: 376 547 591
e–mail: knihovna@knihovna.horazdovice.cz
www.knihovna.horazdovice.cz

Popis projektu

Současný stav

Projekt Děti a čtení byl zahájen v roce 2005 v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a při– praven za účelem podpořit rozvoj dětského čtenářství. Do projektu jsme v průběhu let zapojili nejen školní a předškolní mládež, ale i studenty SŠ Horažďovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána především se studenty oboru aranžér a grafický design, kteří se podílejí na výzdobě knihovny a při akcích pořádaných knihovnou. Dále spolupracujeme s MC Dráčkov, ZŠ praktickou, ZUŠ, DDM Horažďovice, Klubem DOK Horažďovice a oblastní charitou. V roce 2007 jsme projekt na podporu čtení rozšířili do celého regionu – do menších knihoven regionu zveme spisovatele a ilustrátory. Projekt má vlastní logo, které se stalo symbolem každoroční soutěže „Sbírej samolepky projektu Děti a čtení" a obdržel v roce 2006 záštitu Svazu českých knihkupců a nakladatelů v rámci kampaně na podporu čtení „Rosteme s knihou". Za podpory knihovny vznikl volno časový klub pro mládež DOK, jehož hlavním cílem je prevence sociálně patologických jevů ve městě. V roce 2012 obdržela knihovna „Zvláštní ocenění za práci s dětským čtenářem" v soutěži Městská knihovna roku. Do projektu byla v průběhu let zapojena celá řada dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravě, organizaci a průběhu celé řady akcí (pasování prvňáčků, čtení před spaním v MŠ – Pohádky do postýlky, bazar knih, Zaostřeno na život, Noc s Andersenem).

Děti a čtení 2016 – Výlety do historie

Čtení je nejen způsob získávání informací, ale i zábava, obohacuje slovní zásobu a rozvíjí fantazii. Čtení prostě patří k životu. Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství mezi dětmi. Zájem o současnou českou literaturu se snažíme vzbudit pořádáním besed se spisovateli a ilustrátory, autorským nebo scénickým čtením a různými soutěžemi.

Rok 2016 s sebou přináší jedno z nejvýznamnějších výročí českých i evropských dějin. Připomeneme si 700 let od narození „Otce vlasti", krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Pro jeho státnické schopnosti a nezměrný kulturní odkaz považují Češi Karla IV. za nejvýznamnější postavu naší historie. Výrazná stopa Karla IV. je patrná také napříč regiony. Projekt bude v letošním roce zaměřený na historii.

Vzhledem k tomu, že na rok 2016 připadají i další významná výročí našeho regionu, budou otázky měsíce a kvízy zaměřené na významné události a osobnosti našeho regionu. Některými aktivitami se připojíme k celostátně vyhlašovaným akcím (BMČ, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Maraton čtení, Den pro dětskou knihu, Čtenář roku).

Část nákladů na projekt bude hrazena z finančních darů sponzorů, od kterých získáváme i materiální pomoc v podobě odměn do soutěží. Seznam partnerů projektu je vystaven na webu knihovny http:// www.knihovna.horazdovice.cz/DaC_podporuji.php

Některé besedy budou pořádány ve spolupráci s knihovnami v regionu (např. Klatovy, Sušice, Hejná) a to z důvodu úspory finančních nákladů na dopravu účinkujících, které tak budou děleny na více subjektů.

Prioritní cíl

 • seznamovat děti a mládež především se současnou literaturou a jejími autory
 • osobní účastí spisovatelů a ilustrátorů na besedách zvyšovat zájem o současnou českou tvorbu
 • spolupráce se ZŠ, MŠ, spolky, dětskými organizacemi, MC Dráčkov, ZUŠ, Klubem DOK, oblastní charitou a posluchači VU3V
 • upozornit na významná výročí
 • rozvoj dětského čtenářství • získávání nových čtenářů
 • zviditelnění knihovny
 • zapojení dobrovolníků z řad aktivních seniorů do aktivit knihovny. Vytváření mezigeneračních vztahů a solidarity
 • zvýšit zájem o kulturní dědictví našeho regionu

Propagační strategie

Informace o projektu a pořádaných akcích budeme zveřejňovat prostřednictvím regionálního a místního tisku (Horažďovický obzor, Klatovský deník – partner projektu, 5+2 dny). Nedílnou součástí PR knihovny jsou webové stránky www.knihovna.horazdovice.cz a facebook https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Horazdovice

Realizační tým

Lenka Šimonová – vedoucí knihovny – příprava, koordinace, administrativa projektů, dlouholeté řízení projektů knihovny (2005–2015), trenérka paměti ČSTPMJ 1. stupně.
Eva Marešová – pracovnice dětského oddělení – zkušenosti s realizací projektu Děti a čtení

Časový harmonogram projektu

Přehled a podrobný popis jednotlivých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2016 viz příloha č. 1.

 1. Vyhlášení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení – Výlety do historie (únor – listopad)
 2. Čeští panovníci byli taky lidi – beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou o Karlu IV. (27. leden)
 3. České dějiny očima psa – beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou (27. leden)
 4. Ve službách krále – výtvarná a literární soutěž (leden – duben)
 5. Stopami dějin – beseda s kastelánem hradu Kašperk Mgr. Zdeňkem Svobodou (3. únor)
 6. Bajky, nebajky – Listování s Lukášem Hejlíkem (14. 3.)
 7. Čtenář roku – vyhodnocení čtenářské třídy (březen)
 8. Pohádky do postýlky aneb Skřítkosnění – čtení pohádkových babiček (dobrovolníků) v MŠ z knihy Markéty Vydrové (březen)
 9. Nebuďme lhostejní, aneb Můžete do toho mluvit – beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem (březen)
 10. Noc s Andersenem – společné nocování (1. duben)
 11. Etiketa včera a dnes – Markéta Čekanová a Jiří Hlobil o společenském chování (duben)
 12. Výpravy do minulosti – Karel IV. – beseda se spisovatelkou Veronikou Válkovou (19. duben)
 13. Vyhodnocení soutěže Ve službách krále (duben)
 14. Můj skřítek Šalvěj – show manželů Vydrových pro MŠ – závěr Pohádek do postýlky (18. květen)
 15. Procházka dějinami – přednáška Václava Trčky na téma Dějiny Horažďovic a Karel Němec (květen)
 16. Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského – vystoupení „Divadlo Bořivoj" (7. červen)
 17. 5. Letní literárně–dramatický seminář pod vedením spisovatelky Petry Braunové (15. – 23. červenec)
 18. Ze zákulisí novinařiny – beseda s redaktory Klatovského deníku (říjen)
 19. Očima starosty – beseda se starostou a jeho hostem (říjen)
 20. Kašpárek ve službách krále – vystoupení Tyjátru Horažďovice (říjen)
 21. Na hradě Bradě – beseda s Klárou Smolíkovou v rámci projektu Spisovatelé do škol (říjen)
 22. Pěšky do Jeruzaléma – přednáška Ladislava Zibury (březen)
 23. Vyhodnocení soutěží Sbírej samolepky projektu Děti a čtení, Ve službách krále (listopad)
 24. Den pro dětskou knihu – Hana Patrasová a Divadlo Na skok (3. prosinec)
Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 24. 3. 2016 v 22:03