Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Projekty

Deti_a_cteni

Děti a čtení 2009

Současný stav

Projekt Děti a čtení byl zahájen v roce 2005 v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a připraven na podporu rozvoje dětského čtenářství. V roce 2006 se nám podařilo projektem obsáhnout nejen školní a předškolní mládež, ale i studenty SŠ Horažďovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána především se studenty oboru aranžér, kteří se velkou mírou podíleli na výzdobě kulturního domu při Dni pro dětskou knihu. V roce 2007 jsme projekt na podporu čtení rozšířili do celého regionu. V rámci soutěže o logo projektu Děti a čtení jsme v roce 2006 získali bezplatně vlastní logo projektu. Aby se logo a vlastně i celý náš projekt dostaly do podvědomí široké veřejnosti, vyhlásili jsme v roce 2007 celoroční soutěž „Sbírej samolepky projektu Děti a čtení“, která pokračovala i v roce 2008. Pro projekt Děti a čtení získáváme finanční i materiální podporu celé řady místních podnikatelů. Projekt obdržel v roce 2006 v rámci kampaně na podporu čtení „Rosteme s knihou“ záštitu Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Protože projekt napomáhá velké propagaci knihovny a získávání čtenářů, chtěli bychom v projektu pokračovat i v dalších letech.

Popis projektu

Škola základ života – Rodina základ všeho

Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství především mezi dětmi. Výzkumy čtenářství dokazují, že velký vliv na rozvoj čtenářství má rodina. V letošním roce se chceme zaměřit především na akce pro celou rodinu, navázat užší spolupráci s MC Dráčkov a s místní Charitou.

Soutěže

Sbírej samolepky projektu Děti a čtení

Prvních pět účastníků, kteří nasbírají největší počet samolepek získá knihu. Rok 2008 je ve znamení několika významných výročí:
František Nepil (80. výr. nar.) 10. 2. 1929
Josef Pavel (120. výr. nar.) 28. 2. 1889
Mezinárodní den dětské knihy (2. 4)
Eduard Petiška (85. výr. nar.) 14. 5. 1924
Antonín Pospíšil (100. výr. nar.) 2. 6. 1909
Dagmar Lhotová (80. výr. nar.) 22. 7. 1929
Jiří Havel (85. výr. nar.) 27. 7. 1924
Cyril Bouda (25. výr. úmrtí) 29. 8. 1984
Ondřej Sekora (110. výr. nar.) 25. 9. 1899
František Halas (60. výr. úmrtí) 27. 10. 1949
František Běhounek (80. výr. nar.) 24. 11. 1929
Jiří Trnka (40. výr. úmrtí) 30. 12. 1969

Na tato výročí budou zaměřeny otázky měsíce v rámci soutěže Sbírej samolepky. Některé otázky budou směrovány na definice čtenářství, které budou v průběhu roku na nástěnkách nebo v prostorech knihovny. Samolepku bude možné v letošním roce získat i za vyplnění „Pohádkového dotazníku“, za získání „dospěláků“ pro vyplnění dotazníku a za aktivní podíl na vytváření Nekonečného příběhu. Podmínky soutěže viz. Příloha č. 1. (únor – listopad)

Můj dům – můj hrad

Výtvarná soutěž na téma dům pro mojí rodinu – dům ve kterém žiji (duben – květen).

Nekonečný příběh aneb Píše celá rodina

Příběh naší čtenářské rodiny – příběh na pokračování, který budou utvářet děti společně s rodiči a za podpory spisovatelů a ilustrátorů, kteří je povedou uličkami fantazie a spisovatelství. Psát i ilustrovat mohou malí i velcí, mladí i staří. Maketa knihy, do které budou vkládány stránky Nekonečného příběhu bude zhotovena studenty SŠ oboru aranžér nebo ve spolupráci se Střední průmyslovou školou grafickou v Praze (březen – listopad).

Akce

Josef Pavel. Báje a pověsti českých hradů a zámků

Besedy o knihách. Knihy Josefa Pavla v digitální podobě.(ZŠ, SŠ – únor).

První čtení

Ivona Březinová o prvním čtení – čtení jako legrace – slovní fotbal – hra se slovy a písmenky (2., 3. tř. ZŠ. Nalžovské Hory – březen).

Čtení a fantazie – příběh a ilustrace

Martina Drijverová a Vojtěch Otčenášek (ZŠ, Pačejov).

Terezománie

Vyprávění o nové knize Petry Braunové (ZŠ, Chanovice – březen).

Proč mluvíme česky?

Daniela Krolupperová (4., 5. tř. ZŠ, Nalžovské Hory – březen).

Kdo si hraje nezlobí

Deskové hry ve spolupráci s o. s. Goada – (březen).

Nemetonburk

Renata Štulcová – (6. tř. ZŠ – duben).

Jak se žije dětem…

Příběhy z cest našich cestovatelů (ZŠ – březen).

Rodina v národních pověstech

Pražské a české pověsti v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila (květen? prosinec).

Tajemná výprava do Starověku

Pro ty, co se již v dějepisu vyznají. Starověké Řecko, Řím a Egypt – vyprávění inspirované edicí „Zločinu na stopě“ z nakladatelství THOVT, do které patří příběhy s kriminální zápletkou, které se odehrávají v historii. Děti využijí nebo si doplní své znalosti o těchto starověkých státech, setkají se s postavami z mytologie, osvěží si důležité pojmy, které se váží k danému místu a období. (7. tř. ZŠ – duben).

Byl jeden domeček…

Společně s mateřským centrem – přednáška o čtenářství spojená s dílnou, kde děti budou malovat domy, domky, domečky, nebo se budou společně s maminkami podílet na stavbě domu z veliké krabice (květen).

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského

V letošním roce společně s rodiči na téma Pouť u Ferdy Mravence. Dekorace společně s aranžéry SŠ (1. tř. ZŠ – květen).

Zvířecí rodinka aneb Zmatky se zvířátky

Beseda se zaměstnanci Botanické a zoologické zahrady Plzeň (červen).

Den otevřených dveří

(SŠ – říjen)

Zadními vrátky do pohádky

V provedení loutkoherecké skupiny Tyjátr (MŠ – říjen)

Významné rodiny v Horažďovicích aneb genealogie trochu jinak

Zahájení cyklu besed – Ondřej Fibich (v budoucnu Mgr. Hana Smetanová, Ing. Josef Kotlaba, MgA. Jindřich Šlechta, Martin Kříž…) (SŠ, 7. – 8. tř. ZŠ, Spolek rodáků, Charita – říjen).

Domov nekončí u dveří

Beseda se starostkou Mgr. Jindřiškou Jůdovou a jejím hostem (9. tř. ZŠ – říjen).

„Škatulení“

Výstava dekorativních krabic, které budou draženy na Dni pro dětskou knihu – fotodokumentace „škatulí“, vystavení na webových stránkách knihovny. (listopad).

Den pro dětskou knihu aneb Trnka, Sekora (29. listopad)

Den pro dětskou knihu by měl proběhnout na první adventní neděli, kdy je v našem městě slavnostně rozsvícen vánoční strom, rozsvícení a požehnání stromu je vyvrcholením tohoto dne.

 • prodejní výstava dětských knih
 • prodejní výstava výrobků z Dětského domova Kašperské Hory
 • prodejní výstava výrobků DOZP Stod
 • autogramiáda
 • Škatulení – dražba dekorativních krabic ve prospěch DD Kašperské Hory – buňka Chanovice
 • výstava adventní a vánoční výzdoby spojená s ukázkou výroby a s možností vyrobit si malý dárek nebo dekoraci (aranžování, paličkování, balení dárků, vánoční ozdoby, zdobení perníčků, výrobky ze slámy, malování na hedvábí, tradice a zvyky na vánoce)
 • vystoupení dětských pěveckých souborů – koledy a vánoční písně
 • Adolf Dudek – hrajeme si na malíře, loutková pohádka
 • slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení
 • zvonkový průvod
 • rozsvícení a požehnání vánočního stromu

Po šumavském chodníčku

Literární cestovka – po stopách spisovatelů, výtvarníků a hrdinů knih v našem regionu – vytvoření webových stránek a otevřené encyklopedie (wikipedie), kam budou děti vkládat příspěvky, postřehy, informace, které zjistí o významných osobnostech našeho města a regionu. Tato dětská wikipedie by se mohla stát základem pro vytvoření obdoby pro dospělé nebo kolektivní práce celé rodiny. Pracovní název „V patách předkům“. Mohl by tak vzniknout základ pro vytvoření databáze osobností. Tato část bude realizována v rámci jiného dotačního programu.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 10. 2011 v 9:10