Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Projekty

Název žadatele (dle žádosti)Město Horažďovice
Název projektu (dle žádosti)Děti a čtení 2013
Požadovaná výše dotace25 000 Kč
Získaná dotace15 000 Kč
Celkové náklady na projekt59 000 Kč
Deti_a_cteni

Popis projektu

Současný stav

Projekt Děti a čtení byl zahájen v roce 2005 v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a připraven na podporu rozvoje dětského čtenářství. Do projektu jsme v průběhu let zapojili nejen školní a předškolní mládež, ale i studenty SŠ Horažďovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána především se studenty oboru aranžér a grafický design, kteří se podílejí na výzdobě knihovny a kulturního domu při akcích pořádaných knihovnou. Dále spolupracujeme s MC Dráčkov, ZŠ praktickou a ZUŠ. V roce 2007 jsme projekt na podporu čtení rozšířili do celého regionu – do menších knihoven regionu zveme spisovatele a ilustrátory. Projekt má vlastní logo, které se stalo symbolem každoroční soutěže „Sbírej samolepky projektu Děti a čtení“. Projekt obdržel v roce 2006 záštitu Svazu českých knihkupců a nakladatelů v rámci kampaně na podporu čtení „Rosteme s knihou“. Za podpory knihovny vznikl volnočasový klub pro mládež DOK, jehož hlavním cílem je prevence sociálně patologických jevů ve městě. V roce 2012 obdržela knihovna „Zvláštní ocenění za práci s dětským čtenářem“ v soutěži Městská knihovna roku.

Děti a čtení 2013 – V hlavní roli komiks

Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství především mezi dětmi.

Mezi významnými kulturními výročími UNESCO pro rok 2013 je 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Horažďovice se nacházejí na úpatí Práchně, která byla jedním z míst, kde se zastavili Cyril a Metoděj na cestě ze Soluně. V roce 2013 by oslavila ilustrátorka a malířka Helena Zmatlíková 90. narozeniny. Na tvorbu této autorky bude zaměřeno pasování prvňáčků, Den pro dětskou knihu a soutěž Sbírej samolepky projektu Děti a čtení. Mezigenerační solidaritu budeme nadále prohlubovat pořádáním akcí, na kterých se budou podílet děti společně s rodiči a prarodiči. Právě ukončený Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity přispěl ke zlepšení vnímání role seniorů a upozornil na nutnost změny celkového přístupu společnosti k problematice stárnutí.

Hlavním mottem letošního projektu pro rok 2013 bude komiks. V roce 2012 jsme na 18. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy úspěšně prezentovali komiks Horažďovice – Perla Otavy 1. a 2. díl., který pro knihovnu vytvořili Petra Braunová, Milan Starý a Barbora Botková. První díl komiksu byl vytištěn na forexové desky a v rámci sponzorského daru byly pořízeny stojany. Dějiny města v komiksovém provedení chceme v tomto roce nabídnout formou komponovaného, interaktivního programu školám. Ve spolupráci se Světem knihy a kampaní Rosteme s knihou, bude uspořádána Velká komiksová výstava.

Část nákladů na projekt bude hrazena z finančních darů sponzorů, od kterých získáváme i materiální pomoc v podobě odměn do soutěží. Seznam partnerů projektu je vystaven na webu knihovny www.knihovna.horazdovice.cz/DaC_podporuji.php.

Prioritní cíl

 • seznamovat děti a mládež především se současnou literaturou a jejími autory
 • osobní účastí spisovatelů a ilustrátorů na besedách zvyšovat zájem o současnou českou literaturu
 • spolupráce se ZŠ, MŠ, spolky, dětskými organizacemi, MC Dráčkov, ZUŠ, charitou
 • vzbudit zájem veřejnosti o četbu
 • upozornit na významná výročí
 • rozvoj dětského čtenářství
 • získávání nových čtenářů
 • zviditelnění knihovny

Vedlejší cíl

Zapojení dobrovolníků z řad aktivních seniorů do aktivit knihovny. Knihovna má zkušenosti s prací dobrovolníků, kteří pomáhají při organizování akcí pro děti.

Propagační strategie

Informace o projektu a pořádaných akcích budeme zveřejňovat prostřednictvím regionálního a místního tisku (Horažďovický obzor, Klatovský deník – partner projektu, 5+2 dny). Nedílnou součástí PR knihovny jsou webové stránky www.knihovna.horazdovice.cz.

Časový harmonogram projektu

Přehled a podrobný popis jednotlivých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2013 viz příloha č. 1.

 1. Vyhlášení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení(únor–listopad)
 2. Namaluj si svůj komiks– výtvarná soutěž (březen–říjen)
 3. Velká výstava komiksů(březen–květen)
 4. České nebe– beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou(březen)
 5. Čtenář roku– vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře (březen)
 6. Hloupežníci, Strašibraši a ti druzí – beseda s Milošem Kratochvílem(březen)
 7. Proč bychom se nezasmáliMarkéta Čekanová, Jiří Hlobilv komponovaném pořadu o Zdeňku Šmídovi(květen)
 8. Noc s Andersenem – společné nocování ve spolupráci s o. s. GOADA (5. duben)
 9. Hurá!!! Deskovky!!!! – zážitkové odpoledne na podporu mezigeneračních vztahů (6. duben)
 10. Přemyslovci by se divili – beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou(18. duben)
 11. Helena Zmatlíková dětem – literární víceboj doplněný soutěžemi (duben)
 12. Komiks versus ilustrace – zábavné malování s ilustrátorkou Markétou Vydrovou(říjen)
 13. Kde čápi dávaj dobrou noc – představení komiksu o Horažďovicích (květen)
 14. Cyril a Metoděj na Práchni – přednáška Zdeněk Papeš(červen)
 15. 2. letní literárně-dramatický seminářpod vedením spisovatelky Petry Braunové a herečky Jitky Smutné(19.–28. červenec)
 16. Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského – Bublinková párty s vílou Pohádkou (červen)
 17. Ábíčko a komiks, Jak se dělá časopis – v podání Zdeňka Ležáka – (říjen)
 18. Literární hrdinové aneb Zeptej se dědy nebo babičky – výstava Vojtěcha Otčenáškaspojená se znalostní soutěží a výtvarnou dílnou (říjen–listopad)
 19. Slovo starosty – beseda s panem starostou a jeho hostem (říjen)
 20. Popletené pohádky – vystoupení TyjátruHoražďovice (říjen)
 21. Den otevřených dveří(říjen)
 22. V hlavní roli komiks – Lucie Lomováo svých komiksech (říjen)
 23. Vyhodnocení soutěžíNamaluj si svůj komiks, Sbírej samolepky projektu Děti a čtení, Literární hrdinové (listopad)
 24. Malované vánoce s Adolfem Dudkem – Den pro dětskou knihu – (1. prosinec)

Popis projektu

Přílohy (pdf, 630 kB)

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 3. 2014 v 14:03