Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Projekty

Název žadatele (dle žádosti)Město Horažďovice
Název projektu (dle žádosti)Děti a čtení 2014 – Čtení patří k životu
Požadovaná výše dotace18 000 Kč
Celkové náklady na projekt36 500 Kč
Deti_a_cteni

Popis projektu

Současný stav

Projekt Děti a čtení byl zahájen v roce 2005 v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a připraven za účelem podpořit rozvoj dětského čtenářství. Do projektu jsme v průběhu let zapojili nejen školní a předškolní mládež, ale i studenty SŠ Horažďovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána především se studenty oboru aranžér a grafický design, kteří se podílejí na výzdobě knihovny a kulturního domu při akcích pořádaných knihovnou. Dále spolupracujeme s MC Dráčkov, ZŠ praktickou a ZUŠ. V roce 2007 jsme projekt na podporu čtení rozšířili do celého regionu – do menších knihoven regionu zveme spisovatele a ilustrátory. Projekt má vlastní logo, které se stalo symbolem každoroční soutěže „Sbírej samolepky projektu Děti a čtení“ a obdržel v roce 2006 záštitu Svazu českých knihkupců a nakladatelů v rámci kampaně na podporu čtení „Rosteme s knihou“. Za podpory knihovny vznikl volnočasový klub pro mládež DOK, jehož hlavním cílem je prevence sociálně patologických jevů ve městě. V roce 2012 obdržela knihovna „Zvláštní ocenění za práci s dětským čtenářem“ v soutěži Městská knihovna roku.

Děti a čtení 2014 – Čtení patří k životu

Čtení je nejen způsob získávání informací, ale i zábava, obohacuje slovní zásobu a rozvíjí fantazii. Čtení prostě patří k životu. Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství mezi dětmi. Zájem o současnou českou literaturu se snažíme vzbudit pořádáním besed se spisovateli a ilustrátory, autorským nebo scénickým čtením a různými soutěžemi.

Rok 2014 je Rokem české hudby, a mezi další významná kulturní výročí pro rok 2014 patří narození Františka Nepila, Ondřeje Sekory, Bohumila Hrabala, Eduarda Petišky, Oty Janečka… Na významná výročí budou zaměřeny některé akce a otázky pro soutěž Sbírej samolepky. Některými aktivitami se připojíme k celostátně vyhlašovaným akcím (Kde končí svět – Nejmoudřejší je číslo, BMČ, Týden čtení, Noc s Andersenem, Týden knihoven).

Část nákladů na projekt bude hrazena z finančních darů sponzorů, od kterých získáváme i materiální pomoc v podobě odměn do soutěží. Seznam partnerů projektu je vystaven na webu knihovny www.knihovna.horazdovice.cz/DaC_podporuji.php.

Prioritní cíl

 • seznamovat děti a mládež především se současnou literaturou a jejími autory
 • osobní účastí spisovatelů a ilustrátorů na besedách zvyšovat zájem o současnou českoutvorbu
 • spolupráce se ZŠ, MŠ, spolky, dětskými organizacemi, MC Dráčkov, ZUŠ, charitou
 • upozornit na významná výročí
 • rozvoj dětského čtenářství
 • získávání nových čtenářů
 • zviditelnění knihovny
 • zapojení dobrovolníků z řad aktivních seniorů do aktivit knihovny. Knihovna má zkušenosti s prací dobrovolníků, kteří pomáhají především při přípravě a realizaci akcí pro děti.

Propagační strategie

Informace o projektu a pořádaných akcích budeme zveřejňovat prostřednictvím regionálního a místního tisku (Horažďovický obzor, Klatovský deník – partner projektu, 5+2 dny). Nedílnou součástí PR knihovny jsou webové stránky www.knihovna.horazdovice.cz.

Časový harmonogram projektu

Přehled a podrobný popis jednotlivých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2014 viz příloha č. 1.

 1. Nejmoudřejší je číslo – čísla a jejich role v našem světě – literární a výtvarná soutěž pro děti (leden–duben)
 2. Vyhlášení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení (leden–listopad)
 3. Nástrahy sociálních sítí – beseda se Zdeňkem Ležákem (únor)
 4. Hudební velikáni v podání sólisty opery DJKT v Plzni, Jiřího Langmajera st. (19. března)
 5. Myši patří do nebe – beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou (březen)
 6. Čtení sluší každému – předčítání seniorů (dobrovolníků) v MŠ z knihy Marka Šolmese Srazila Pohádky do postýlky (březen)
 7. Noc s Andersenem – Dobrodružství s Vrťapkou – společné nocování (4. dubna)
 8. František, co Nepil pivo – vyprávění Zdenky Nepilové o životě a díle Františka Nepila (9. dubna)
 9. Lichožrouti – Listování v knize Pavla Šruta (květen)
 10. Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského – Vystoupení „Tety Terezy“ (červen)
 11. 3. letní literárně–dramatický seminář pod vedením spisovatelky Petry Braunové a herečky Jitky Smutné (19.–28. červenec)
 12. Žlabák a Žlabanka – beseda se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem (říjen)
 13. Den otevřených dveří (říjen)
 14. Slovo starosty – beseda s panem starostou a jeho hostem (říjen)
 15. Pohádková motanice – vystoupení Tyjátru Horažďovice (říjen)
 16. Straka v říši entropie – bajky pro děti i dospělé s Markétou Baňkovou (říjen)
 17. Vyhodnocení soutěží Nejmoudřejší je číslo, Sbírej samolepky projektu Děti a čtení (listopad)

Realizační tým

Lenka Šimonová – vedoucí knihovny – příprava, koordinace, administrativa projektů, dlouholeté řízení projektů knihovny (2005 – 2013), trenérka paměti 1. stupně.

Eva Marešová – pracovnice dětského oddělení – zkušenosti s realizací projektu Děti a čtení

Další osoby podílející se na projektu

Externí pracovníci, lektoři – Zdeněk Ležák (spisovatel), Zdena Nepilová nebo Markéta Čekanová (spisovatelka), Jiří Langmajer st. (člen operního sboru DJKT), Iva Procházková (spisovatelka), Teta Tereza (pohádkové divadlo), Listování (scénické čtení), Petra Braunová (spisovatelka), Marek Šolmes Srazil (spisovatel), Markéta Baňková (spisovatelka).

Přílohy

Přílohy (pdf, 681 kB)

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 11. 3. 2014 v 9:03