Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Projekty

Deti_a_cteni

Děti a čtení 2010

Současný stav

Projekt Děti a čtení byl zahájen v roce 2005 v rámci dotačního programu Knihovna 21. století a připraven na podporu rozvoje dětského čtenářství. V roce 2006 se nám podařilo projektem obsáhnout nejen školní a předškolní mládež, ale i studenty SŠ Horažďovice. Velmi dobrá spolupráce byla navázána především se studenty oboru aranžér, kteří se velkou mírou podíleli na výzdobě knihovny a kulturního domu při Dni pro dětskou knihu. V roce 2007 jsme projekt na podporu čtení rozšířili do celého regionu. V rámci soutěže o logo projektu Děti a čtení jsme v roce 2006 získali bezplatně vlastní logo projektu. Aby se logo a vlastně i celý náš projekt dostaly do podvědomí široké veřejnosti, vyhlásili jsme v roce 2007 celoroční soutěž „Sbírej samolepky projektu Děti a čtení“, která pokračovala i v následujících letech. Pro projekt Děti a čtení získáváme finanční i materiální podporu celé řady místních podnikatelů. Projekt obdržel v roce 2006 v rámci kampaně na podporu čtení „Rosteme s knihou“ záštitu Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Protože projekt napomáhá velké propagaci knihovny a získávání čtenářů, chtěli bychom v projektu pokračovat i v dalších letech.

Popis projektu

Historické putování

Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství především mezi dětmi. Letošním projektem se chceme zaměřit na historii našeho města a formou celoroční hry chceme probudit v dětech zájem o město, ve kterém žijí. Hra motivuje nejen k putování za památkami, ale i k propagaci čtení a knihovny, jako místa pro vyhledávání informací. V průběhu roku chceme dále pokračovat v setkávání se spisovateli. Jejich osobní účast na besedách zvyšuje zájem o současnou českou literaturu. Pasování prvňáčků a Den pro dětskou knihu budou v tomto roce zaměřeny na Františka Hrubína (1910–1971). Den pro dětskou knihu chceme uskutečnit ve spolupráci s partnerskou knihovnou z Regenu – vánoční tradice u našich sousedů.

Únor

Vyhlášení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení

Soutěž bude v letošním roce zaměřená na historii města a okolí.

Březen

Ilustruj Nekonečný příběh

Při hodnocení Nekonečného příběhu jsme dospěli k názoru, že by bylo zajímavé, doplnit tento příběh ilustracemi. Děti sice příběh v průběhu roku také ilustrovaly, tyto kresby by však nebylo možné použít při případném vydání knihy tiskem. V letošním roce proto vyhlašujeme soutěž Ilustruj Nekonečný příběh. Zadání soutěže bude již specifičtější a bude mít konkrétní pravidla. Vybrané ilustrace budou upraveny pro tisk.

Pohádky pro dráčky

CČČD – ve spolupráci s MC Dráčkov čteme z Františka Hrubína a rodiče doporučují nejoblíbenější knihu svých dětí. Doplněno o výtvarnou dílnu.

Nekonečný příběh

Uzávěrka soutěže Dopiš Nekonečný příběh, který psali v průběhu roku 2009 čtenáři naší knihovny. Příběh byl rozvíjen ve dvou věkových kategoriích. Oba příběhy byly na téma šikana dětí.

Počítač nekouše

Základy práce na PC a internetu pro MC Dráčkov, Charita

Tajemná podzemí

Beseda s Martinem Křížem zakladatelem Klubu přátel Klatovska (8., 9. tř. ZŠ)

Pachatelé dobrých skutků

Beseda s Milošem Kratochvílem o nové sérii knih (4., 5. tř. ZŠ)

Historické putování

Celoroční hra pro malé i velké návštěvníky knihovny. Cílem hry je seznámit se s památkami a historií blízkého okolí. Děti získají po navštívení zajímavých historických míst Horažďovic indicie k nalezení dosud málo známých pověstí Prácheňského kraje.

Duben

Významné rodiny v Horažďovicích aneb genealogie trochu jinak

Pokračování cyklu – Hollarové – příprava, Rosenbauerové – In. Josef Kotlaba (SŠ, 7., 8. tř. ZŠ, Spolek rodáků, Charita)

Květen

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského

V letošním roce společně s rodiči na téma Veršujeme s Františkem Hrubínem aneb 2×7 pohádek a za účasti Mirky Kuntzmannové. Dekorace společně s aranžéry SŠ. Pasovaní prvňáčci obdrží kromě pasovací listiny (příloha č. 3) také komiks Horažďovice – Perla Otavy, který byl vydán v roce 2009 za finanční podpory Plzeňského kraje. Tento komiks zábavnou formou seznamuje malé děti s historií města (1. tř. ZŠ)

Vyhodnocení soutěže Ilustruj NP

Horažďovické pověsti trochu jinak

Ondřej Fibich o známých a méně známých pověstech z našeho kraje (6., 7. tř. ZŠ)

Červen

Česká řeka

Nová expozice plzeňské ZOO (2.–5. tř. ZŠ)

Září

Horažďovice – Perla Otavy (2. tř. ZŠ)

Práce s komiksem.

Říjen

Ema a kouzelná kniha

Beseda o nové knize Petry Braunové – iluze a fantazie v životě dětí (ZŠ 3.–4 . tř.)

K. H. Mácha

Pásmo veršů s hudebním doprovodem v podání Jiřího Langmajera st. (7., 8. tř. ZŠ, SŠ)

Barvy života aneb listopad na vlastní oči

Kamila Moučková o svém životě a listopadových událostech roku 1989 (9. tř. ZŠ, SŠ)

Volím, volíš, volíme aneb jak ovlivnit budoucnost

Beseda s představiteli města o volbách (9. tř. ZŠ)

Strašení s Tyjátrem

Vystoupení loutkového divadla pro MŠ

Od Šumavy k ledním medvědům, aneb, kolem světa se strašidly

PhDr. Františka Vrbenská (1., 2. tř. ZŠ)

Čáry, máry se strašidly 1.–27. 10.

Výtvarná soutěž. Výtvarné práce budou použity k doplnění výstavy Vítězslavy Klimtové.

Den otevřených dveří (ZŠ, SŠ)

Listopad

Potulná pohádková země 4.–11. 11.

Výstava V. Klimtové

Lexikon strašidel

O strašidlech z lexikonu Vítězslavy Klimtové (1.–5. tř. ZŠ)

Den pro dětskou knihu 28. 11. 2010

 • prodejní výstava dětských knih
 • prodejní výstava výrobků z Dětského domova Kašperské Hory
 • vánoční tradice u našich sousedů
 • autogramiáda
 • Škatulení – dražba dekorativních krabic ve prospěch DD Kašperské Hory – buňka Chanovice
 • výstava adventní a vánoční výzdoby spojená s ukázkou výroby a s možností vyrobit si malý dárek nebo dekoraci (aranžování, paličkování, balení dárků, vánoční ozdoby, zdobení perníčků, výrobky ze slámy, malování na hedvábí, tradice a zvyky na vánoce)
 • vystoupení dětských pěveckých souborů – koledy a vánoční písně
 • loutková pohádka
 • slavnostní vyhlášení vítězů soutěží Sbírej samolepky projektu Děti a čtení, Čáry, máry se strašidly, Ilustrujeme NP.
 • zvonkový průvod
 • rozsvícení a požehnání vánočního stromu

Den pro dětskou knihu by měl proběhnout na první adventní neděli, kdy je v našem městě slavnostně rozsvícen vánoční strom, rozsvícení a požehnání stromu je vyvrcholením tohoto dne.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 10. 2011 v 9:10