Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

VU3V – předešlé kurzy

Habsburkové bez trůnu

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

Absolvovalo 17 studentů.

Základy letectví a letadlové techniky

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Dr. Ing. Milan Kameník, EUR ING

Kurz posluchačům postupně odhalí tajemství a základní zákonitosti stavby letadel, jejich fungování a dalších oblastí, které letecký provoz ovlivňují.

Absolvovali 3 studenti.

Kouzelná geometrie

Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.

Absolvovalo 12 studentů.

Dějiny oděvní kultury 3. díl

V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

Absolvovalo 9 studentů.

Arménie blízká i vzdálená

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

Absolvovalo 22 studentů.

Architekti italského baroka

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Přednášky postupně detailně představují šest nevýznamnějších představitelů italské barokní architektury a jejich dílo.

Absolvovalo 25 studentů.

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (*6. března 1475, Caprese; +18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

Absolvovalo 10 studentů.

Včelařský rok

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Kurz seznamuje se základními činnostmi nezbytnými pro založení včelstva během celého včelařského roku.

Absolvovalo 14 studentů.

Mistři evropského barokního malířství 17. století

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

V tomto tématickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény 17. století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění.

Absolvovalo 28 studentů.

Rituály evropských královských rodů

Lektor: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Absolvovalo: 31 studentů

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

 • mládí, učení, rané dílo
 • oltářní obrazy a svatí
 • portréty
 • nástěnné malby
 • sochař, architekt a teoretik
 • kresby

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Absolvovalo: 35 studentů

Křesťanská ikonografie a hagiografie

Lektor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Tento kurz se věnuje základům křesťanské ikonografie.

 • Základy křesťanské ikonografie
 • Ikonografie Panny Marie
 • Ikonografie Krista I.
 • Ikonografie Krista II.
 • Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice
 • Ikonografie světců

Absolvovalo: 31 studentů

Fotografie ze zahájení podzimního semestru

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

Absolvovalo: 33 studentů

Fotografie z návštěvy historického města Tábor

České dějiny a jejich souvislosti II.

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Absolvovalo: 33 studentů

Fotografie ze zahájení 21. semestru VU3V

Gian Lorenzo Bernini – genius evropského baroka

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

Absolvovalo: 35 studentů

Fotografie z promoce VU3V a návštěvy Strahovského kláštera
Závěrečný seminář - návštěva Jízdárny v Tachově - Světcích a Kláštera v Kladrubech

České dějiny a jejich souvislosti

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Cyklus šesti přednášek představil studentům některé významné etapy z českých dějin a rovněž významné panovníky.

Absolvovalo: 37 studentů

Cestování – co jste možná nevěděli

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Absolvovalo 30 studentů.

Fotografie z přednášek VU3V
Závěrečný seminář v Třeboni
Video ze závěrečného semináře v Třeboni
Přijetí promovaných studentů místostarostkou Ing. Hanou Kalnou

Historie a současnost české myslivosti

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. Cyklus šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.

Absolvovalo 5 studentů.

Fotografie z přednášek VU3V

Potraviny a spotřebitel

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu.

Absolvovalo 23 studentů.

Hudební nástroje

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.

Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.

Absolvovalo 9 studentů.

Genealogie. Hledáme své předky

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Kurz posluchače seznámi se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Absolvovalo 34 studentů.

Barokní architektura v Čechách

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.

Ukončení VU3V (28. 1. 2016).

Dějiny oděvní kultury

Dějiny oděvní kultury II.

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci.

Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

Zahájení 3. 2. 2015

Dějiny oděvní kultury

Dějiny oděvní kultury

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci.

V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.

Zahájení 30. 9. 2014

Ukázka

ilustrační obrázek

Umění rané renesance v Itálii

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

Ukončení VU3V (20. 5. 2014)

Život a dílo Michelangela Buonarroti

říjen 2013–leden 2014

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (*6. března 1475, Caprese, +18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

Fotografie ze zahájení 4. semestru VU3V (1. 10. 2013)

Závěrečný seminář v Kolovči (21. 1. 2014)

Ukončení VU3V (28. 1. 2014)

Kouzelná geometrie

únor–duben 2013

Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.

Kurz absolvovalo 25 studentů.

Fotografie z přednášky

Závěrečný seminář

Lidské zdraví

říjen–leden

V šestidílném cyklu jsou první dvě přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, další dvě přednášky se zabývají duševními poruchami a nemocemi ve stáří. Poslední dvě přednášky jsou zaměřeny na nejzávažnější choroby, kterými jsou ateroskleróza, vysoký krevní tlak a cukrovka.

Kurz absolvovalo 23 studentů.

Fotografie ze zahájení semestru

Vyplňování testů

Fotografie z ukončení

Etika jako východisko z krize společnosti

únor–duben 2012

Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky. Z toho důvodu zaznamenaly filozofie a etika značný zájem veřejnosti, neboť náhlým politickým zvratem a problematickým způsobem uskutečňování transformace společnosti stále dochází k viditelnému zhoršení lidských vztahů.

Kurz ukončilo 19 studentů.

Fotografie z přednášky

Fotografie z vypracování testů

Fotografie z ukončení

Astronomie

říjen–prosinec 2011

Cyklus přednášek představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následuje představení slavných astronomů rudolfínské doby.

Kurz absolvovalo 20 účastníků.

Fotografie ze zahájení

Fotografie z ukončení

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 12. 12. 2023 v 8:12