Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online
9. 9. 2021

Týden knihoven

TÝDEN KNIHOVEN má letos svůj 25. ročník a tak jsme mu připravili nové webové stránky - https://www.tydenknihoven.cz/ a pro letošní ročník jsme získali záštitu Svazu měst a obcí.

Týden knihoven proběhne letos v termínu 4.- 10.10.2021 se společným mottem UDRŽITELNOST.

V roce 2021 je hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla již v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům. K propagačním účelům oslovila pracovní skupina komiksovou autorku TOYBOX https://toybox.cz/. Autorka získala mj. dvě komiksové ceny Muriel za Nejlepší komiksovou knihu a za nejlepší kresbu za autorský komiks Moje kniha Vinnetou (2015) a Zlatou stuhu, ocenění za nejlepší knihy na poli literatury pro děti v kategorii komiks za Moji kniha Vinnetou (2015). Autorka pro nás připravila propagační plakát k Týdnu knihoven.

 

Registrujte prosím své akce k letošnímu Týdnu knihoven na - https://www.tydenknihoven.cz/registrace/

9. 9. 2021

Provoz knihoven od 1.9.2021

VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

Ve všech případech platí, že ve vnitřních prostorách je povinnost nosit respirátor (pokud není stanovena výjimka)

BOD I.1 - Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. V novém nařízení je kladen větší důraz na větrání:

Provozovatel knihovny

 • rozestupy 1,5 m, maximálně jedna osoba na 10 m2.
 • zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

BOD I.10 - Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor

 • dodržovat rozestupy 1,5 metru,
 • pro skupinové prohlídky o celkovém počtu do 20 osob nejsou stanovena žádná omezení,
 • Při vyšším počtů osob musí provozovat kontrolovat účastníky dle Bodu I.16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test.

 

BOD 11 - Provoz zařízení poskytujících zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

 • neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,
 • vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření,
 • kontrolovat účastníky dle Bodu I.16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test.

BOD 12 - Podmínky koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě

 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky,
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16, tj. kontrolovat účastníky dle Bodu I.16, zda jsou osoby očkovány, prodělali covid nebo mají negativní test,
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) nebo b),
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16, kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

BOD 13 - konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy

 • v případě účastníků do 20 osob nejsou stanoveny žádné podmínky
 • počet účastníků nad 20 osob nejvýše 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;
 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

24. 2. 2021

Rok udržitelnosti v knihovnách

Letošní rok je Rokem udržitelnosti v knihovnách. Toto téma bylo odstartováno webinářem, jehož záznam si můžete pustit ( záznam celého webináře ). Zajímavé je vystoupení Hany Matulové z knihovny v Kořenci, která přinesla inspiraci, jak témata udržitelnosti může do své komunity přinášet malá knihovna.

Pro úplně všechny, kdo mají o téma zájem, je zřízena na Facebooku stránka Udržitelnost v knihovnách, kde se budou objevovat užitečné a aktuální informace, pozvánky, apod. a skupina, kde můžete diskutovat a sdílet.

Na veřejné nástěnce v Trello budou průběžně umisťovány praktické tipy, odkazy na zdroje, odborníky k tématu, zpracované, volně dostupné lekce, apod.

Odkazy na toto všechno, naleznete také na webu udrzitelna.knihovna.cz, který slouží jako rozcestník k tématu.

 

24. 2. 2021

Soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

 

Dobrý den, vážení v městských a obecních knihovnách!

Pokud je vaše knihovna zapojena do soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo vyhlašované Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, prosíme, věnujte pozornost následující informaci. Pokud vaši dětští čtenáři v roce 2020 nesoutěžili,můžete jim tuto příležitost zprostředkovat v roce letošním. Propozice dalšího ročníku jsou rovněž obsahem tohoto mailu.

Na žádost řady knihoven jsme upravili pravidla soutěže v roce 2020 následujícím způsobem:

1/ Ročník 2020 byl prodloužen do konce února 2021. V té souvislosti si Vás dovolujeme požádat o co nejrychlejší zaslání jmen čtenářů, kteří podmínky soutěže splnili a kdo z nich jako první.

2/ Vzhledem k několikaměsíčním protikoronavirovým omezením snižujeme počet přečtených knih oproti původnímu počtu na polovinu. 

Za organizátory soutěže

s pozdravem Ing. František Hykeš

 

Propozice VIII. ročníku soutěže

 

Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo

 

Soutěž je vyhlášena k 1. III. 2021. Podmínky jsou obdobné jako byly loni. Děti zapojené do soutěže si musí při minimálně 12 návštěvách vaší knihovny v průběhu roku 2021 vypůjčit a přečíst nejméně  12 knih o přírodě.

Administrace soutěže je stejně jednoduchá jako byla v předchozích ročnících. Věříme proto, že Vás nijak nezatíží. Soutěž od Vás vyžaduje pouze zhotovení soutěžní průkazky s dvanácti políčky na potvrzení dvanácti návštěv dětského čtenáře ve vaší knihovně. Při každé z nich si musí vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě. (Půjčí-li si jich více, z hlediska pravidel soutěže je to stále jedna výpůjčka a jedno razítko do průkazky.)

Průkazku obdrží každý zájemce o soutěž. (Věříme, že nebude pro Vás problém nakopírovat jejich potřebný počet, za což předem děkujeme.) Pracovnice knihovny postupně razítkem nebo svým podpisem potvrzuje do průkazky jednotlivé výpůjčky. Po splnění jejich stanoveného počtu průkazku od čtenáře vyzvedne a uschová. V prosinci, kdy soutěž končí, pošle knihovna elektronicky vyhlašovateli soutěže jmenný seznam mladých čtenářů, kteří splnili podmínky pro pozvání do ZOO a BZ. Seznam úspěšných soutěžících prosíme zaslat nejpozději do 20. ledna 2022. Dodržení tohoto termínu je ve Vašem vlastním zájmu, aby se distribuce vstupenek zbytečně neoddalovala. Na základě seznamu získá knihovna příslušný počet předplacených vstupenek pro rok 2022. (Každý čtenář, který splnil podmínky soutěže = jedna dárková poukázka pro jednu návštěvu ZOO a BZ.)

Pro čtenáře, jenž splnil podmínky soutěže jako první, bude připraven ještě diplom.  Prosíme proto o uvedení  vždy jeho jména a příjmení.

Současně Vám posíláme pro prezentaci soutěže loga pořadatelů ­– ZOO a BZ a Sdružení IRIS. Image fotografii tentokráte neposíláme, případný výběr zvířátka na průkazky nebo motivační plakát necháváme na Vás.

Pokud soutěž přenesete i do dalších knihoven, jež pod tu Vaši spadají organizačně nebo metodicky, budeme jen rádi.

Vážení,

všem, kteří se k soutěži připojíte, děkujeme za Váš zájem a spolupráci a budeme netrpělivě očekávat, jak na ni zareagují Vaši dětští čtenáři.

Budeme samozřejmě rádi, potvrdíte-li nám připojení se vaší knihovny do soutěže, případně nám sdělíte vaše postřehy k její organizaci.

 

Za pořadatele soutěže

Ing. František Hykeš,

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, zapsaný spolek

 

 

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 5. 10. 2018 v 17:10