Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je sobota 19. 1. 2019 (Doubravka); všechna oddělení jsou zavřena,
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Univerzita třetího věku
Západočeská univerzita v Plzni

Vážení uchazeči U3V,
přikládám harmonogram výuky s anotací studijního kurzu „Sociální psychologie“.

Tímto vás žádám, abyste mi potvrdili ještě jednou závazně svoji účast do 29. ledna 2019 včetně. Někteří z vás totiž nebyli zcela rozhodnutí a vyčkávali jste na upřesnění termínů nebo na bližší informace.

Prosím, spojte se se mnou telefonicky, e-mailem nebo přijďte osobně do městské knihovny.

Stále ještě není jisté, zda se U3V v Horažďovicích uskuteční.

Děkuji za spolupráci,
Zdeňka Plundrichová
tel. 376 547 594
e–mail region@knihovna.horazdovice.cz

Harmonogram výuky v akad. roce 2018/19 – Horažďovice

Studijní kurz: Sociální psychologie
Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Předmět je zaměřen na sociální kontexty lidské psychiky. V průběhu výuky budou účastníci informováni o tom, jakým způsobem je jedinec sociálním okolím formován, co se podílí na utváření hodnotového systému, jaké jsou možnosti ovlivňování postojů druhých lidí a jaké jsou osobnostní dispozice k výkonu jednotlivých sociálních rolí. Účastníci z odborného hlediska proniknou také do problematiky sociální interakce, tzn. jak s druhými lidmi lépe vycházet, jak druhé realističtěji vnímat a posuzovat, jaké jsou zdroje nedorozumění mezi lidmi a jak jim předcházet. Zaměření předmětu je velice užitečné pro život.

DatumTéma čtvrtky od 13.30 (3 vyuč. hodiny)
14. 3.Úvod do studia sociální psychologie
vymezení sociální psychologie, zařazení sociální psychologie v systému věd, předmět sociální psychologie, historie sociální psychologie, metody sociální psychologie, aktuální otázky sociální psychologie.
28. 3.Socializace osobnosti
Charakteristika socializace, mechanismy socializace, proces identifikace, socializace jednotlivých stránek lidské osobnosti, vývoj socializace jednání
11. 4.Sociální postoje, hodnoty a normy
Charakteristika postoje, vlastností postoje, struktura postoje, ovlivňování postojů, definice a funkce hodnot, hodnotová orientace, hodnotová struktura, sociální normy a sociální sankce.
25. 4.Sociální pozice a role, sociálně psychologické vlastnosti osobnosti
Sociální skupiny, sociální pozice a role (vymezení, klasifikace), charakteristika sociálně psychologických vlastností a osobnosti, utváření sociálně psychologických vlastností prostřednictví výkonu sociálních rolí.
9. 5.Sociální interakce
Charakteristika pojmů sociální interakce, sociální percepce, sociální komunikace, obsah a formy sociální komunikace, poruchy sociální percepce a poruchy komunikace.
Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 17. 1. 2019 v 14:01