Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Dnes je pátek 20. 9. 2019 (Oleg); oddělení pro dospělé 8–12 a 13–18 hodin, dětské oddělení 12–17 hodin
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Univerzita třetího věku
Západočeská univerzita v Plzni

Psychologie pro každý den

Univerzita třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni nabídne v Horažďovicích ve spolupráci s městem Horažďovice v akademickém roce 2019/2020 nový studijní program – Psychologie pro každý den. Výuka bude probíhat v liché týdny vždy v pondělí od 13.30 do 15.00 v sálku Městské knihovny Horažďovice, Mírové náměstí 11, program organizačně zajišťují pracovnice Městské knihovny Horažďovice.

V prvních dvou semestrech budou posluchači seznámeni se základy obecné psychologie, poznají specifika jednotlivých složek osobnosti a za pomoci psychodiagnostiky budou mít možnost sebepoznání, jako prvního kroku k poznávání druhých. V souvislosti s tématem motivace budou upozorněni na některé nekalé praktiky podvodných prodejců a možnosti, jak se jim bránit. Dále posluchači proniknou do problematiky vývojové psychologie s akcentem na období, která jsou pro seniory zvláště citlivá, jako je stáří. Poznají specifika vývojových období příslušníků vlastní rodiny. V souvislosti s tím je zařazena také kapitola týkající se komunikace, zejména komunikace mezigenerační. Budou zmíněny též některé náročné životní situace a způsoby vyrovnání se s nimi. Studijní obor pokračuje v akademickém roce 2020/2021.

Zápis proběhne v sálku Městské knihovny v Horažďovicích dne 6. 9. 2019 od 10.00 do 12.00 hodin. Zápisné je 700 Kč na celý akademický rok, noví posluchači si přinesou průkazové foto.

Těšíme se na Vás.

Termíny  zápis
Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 16. 7. 2019 v 16:07