Facebook
Městská knihovna Horažďovice
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Univerzita třetího věku
Západočeská univerzita v Plzni

Psychologie pro každý den

Univerzita třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni nabídne v Horažďovicích ve spolupráci s městem Horažďovice v akademickém roce 2019/2020 nový studijní program – Psychologie pro každý den. Výuka bude probíhat v liché týdny vždy v pondělí od 13.30 do 15.00 v sálku Městské knihovny Horažďovice, Mírové náměstí 11, program organizačně zajišťují pracovnice Městské knihovny Horažďovice.

V prvních dvou semestrech budou posluchači seznámeni se základy obecné psychologie, poznají specifika jednotlivých složek osobnosti a za pomoci psychodiagnostiky budou mít možnost sebepoznání, jako prvního kroku k poznávání druhých. V souvislosti s tématem motivace budou upozorněni na některé nekalé praktiky podvodných prodejců a možnosti, jak se jim bránit. Dále posluchači proniknou do problematiky vývojové psychologie s akcentem na období, která jsou pro seniory zvláště citlivá, jako je stáří. Poznají specifika vývojových období příslušníků vlastní rodiny. V souvislosti s tím je zařazena také kapitola týkající se komunikace, zejména komunikace mezigenerační. Budou zmíněny též některé náročné životní situace a způsoby vyrovnání se s nimi. Studijní obor pokračuje v akademickém roce 2020/2021.

Zápis proběhne v sálku Městské knihovny v Horažďovicích dne 6. 9. 2019 od 10.00 do 12.00 hodin. Zápisné je 700 Kč na celý akademický rok, noví posluchači si přinesou průkazové foto.

Těšíme se na Vás.

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 24. 9. 2019 v 9:09