Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Projekty

Název žadatele (dle žádosti)Město Horažďovice
Název projektu (dle žádosti)Děti a čtení 2012
Požadovaná výše dotace (dle žádosti)32 000 Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti)72 000 Kč
Deti_a_cteni

Děti a čtení 2012
S babičkou a dědou nejen do knihovny

Projekt Děti a čtení má od počátku za úkol propagovat čtenářství především mezi dětmi. Mezi významnými kulturními výročími UNESCO pro rok 2012 je výročí narození tvůrce animovaného filmu Jiřího Trnky. Na tvorbu tohoto autora bude zaměřeno pasování prvňáčků, Den pro dětskou knihu a soutěž Sbírej samolepky projektu Děti a čtení. V letošním roce se svými aktivitami chceme připojit také k „Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“ a to především pořádáním akcí, na kterých se budou moci podílet děti společně s prarodiči. Prostřednictvím dětí chceme oslovit seniory, kteří se často z různých důvodů neodhodlají zúčastnit některých programů. Tlak mladší generace by mohl být příznivý – proto bychom rádi vytvořili plakátky oslovující i tuto cílovou skupinu s textem (Pošli babičku a dědu za kulturou!) – vydání plakátků je předmětem projektu „Seniorům Dokořán“. Projekt dále řeší mezilidské vztahy, problematiku rozvodů, společenského chování a života s hendikepem z pohledu dětí.

Část nákladů na projekt bude hrazena z finančních darů sponzorů, od kterých získáváme i materiální pomoc v podobě odměn do soutěží. Seznam partnerů projektu je vystaven na webu knihovny.

Propagační strategie

Informace o projektu a pořádaných akcích budeme podávat prostřednictvím regionálního a místního tisku (Horažďovický obzor, Klatovský deník). Propagace proběhne i v Plzeňském rozhlasu. Nedílnou součástí PR knihovny jsou webové stránky www.knihovna.horazdovice.cz.

Časový harmonogram projektu

Přehled a podrobný popis jednotlivých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2012.

 1. Horažďovické střípky aneb Fotovzpomínání (únor–prosinec) – společné vzpomínání dětí a prarodičů
 2. Vyhlášení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení (únor–listopad 2012)
 3. Otakar Ševčík (březen 2012) – pásmo v podání Jiřího Langmajera st.
 4. Trnky-brnky (březen–květen 2012) – výtvarná soutěž
 5. Šumava objektivem zoologa (březen 2012) – beseda s Ivanem Lukešem
 6. Čtenář roku (6. březen 2012) – vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře
 7. Pověst … dopověz! (březen 2012 v 9.00) – beseda s Martinou DrijverovouVojtěchem Otčenáškem
 8. Literární hrdinové (březen–červen 2012)výstava Vojtěcha Otčenáška spojená se znalostní soutěží a výtvarnou dílnou
 9. Holce se „vole“ neříkáMarkéta Čekanová, Jiří Hlobil (22. březen 2012 v 10.00)
 10. Noc s Andersenem (30. březen 2012) – společné nocování se sesterskou knihovnou v Jižní Karolíně za účasti Miloše Kratochvíla
 11. I dospělí si mohou hrát (31. březen 2012) – zážitkové odpoledne na podporu mezigeneračních vztahů
 12. Malované povídání o knihách (16. duben 2012 v 9.00)zábavná, interaktivní show Adolfa Dudka
 13. Horažďovice – Perla Otavy (19. květen 2012 v 14.00)představení komiksu o Horažďovicích na 18. knižním veletrhu Svět knihy
 14. Trnkohrátky (květen–červen 2012) – literární víceboj na téma Jiří Trnka
 15. Toulky městem (17. květen, 14. červen 2012) – procházky městem spojené se čtením z kronik – Vem babi a dědu s sebou!
 16. Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského (7. červen 2012)
  Trnkoviny v Zahradě
 17. Čest, sláva a bohatství (19.–28. červenec 2012) – Letní literárně-dramatický seminář pod vedením spisovatelky Petry Braunové
 18. Jak pracovat s knihou (20. září 2012) – v podání Jany Machalíkové
 19. Psi jsou naši kamarádi, ale i pomocníci (1. říjen 2012) beseda s Ivonou Březinovou
 20. Dům pro marťany, Malé věci, velké věci (2. říjen 2012) – beseda s Martinou Drijverovou
 21. Kdy a jak pomáhat (5. říjen 2012)beseda s panem starostou a jeho hostem
 22. Zahradní slavnost (4. říjen 2012) – vystoupení Tyjátru Horažďovice
 23. Den otevřených dveří (1. říjen 2012)
 24. Bratři v triku aneb Proužkovaný den v knihovně(3. říjen 2012) – proužkovaná párty
 25. Bariéry kolem nás (2., 3., 4. říjen 2012) – beseda s novináři z Klatovského deníku
 26. Tramvaj plná strašidel, Česká služka po 20 letech (30. listopad 2012) – beseda s Petrou Braunovou (30. 11. 2012)
 27. Den pro dětskou knihu (2. 12. 2012)

Podrobný popis jednotlivých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2012

Horažďovické střípky aneb Fotovzpomínání – v místním měsíčníku Horažďovickém obzoru bude každý měsíc zveřejněna 1 fotografie, odpovědi budou zasílány prostřednictvím internetového i papírového formuláře – společné vzpomínání dětí a prarodičů (únor–prosinec)

Vyhlášení soutěže Sbírej samolepky projektu Děti a čtení (únor–listopad 2012)

Soutěž bude v letošním roce zaměřena na významná výročí osobností české kultury a regionálních osobností:
Skupa Josef 120 let
Rudolf Stanislav 80 let
Ševčík Otakar 160 let
Křižík František 165 let
Aleš Mikoláš 160 let
Poláček Karel 120 let
Lhoták Kamil 100 let
Trnka Jiří 100 let
Najdi knihu s názvem květiny
Najdi jméno autora, který má ve jménu květinu

Vyhlášení soutěže 1. 2. 2012, uzávěrka soutěže 23. 11. 2012, vyhodnocení soutěže na DDK 2. 12. 2012.

Otakar Ševčík – rodák z Horažďovic (březen 2012)

pásmo v podání Jiřího Langmajera st. (9. tř., SŠ)

Trnky-brnky – knihovna jako tajemná zahrada (březen–květen 2012)

Výtvarná soutěž – vyhlášení 1. 3. 2012, uzávěrka 31. 5. 2012, vyhodnocení 2. 12. 2012 na DDK

Šumava objektivem zoologaIvan Lukeš (březen 2012)

Beseda se šumavským zoologem (6., 7. tř.)

Čtenář roku (6. březen 2012) – vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře za účasti starosty města.

Pověst … dopověz! (březen 2012 v 9.00)

Tento pořad má dětem napomoci k porozumění psaného textu, analyzování postav a ve vlastní tvorbě. Děti dostanou v časovém předstihu (jeden měsíc) část textu jedné české a jedné moravské pověsti, z nichž si mohou vybrat. Jejich úkolem je jednu pověst domyslet a dovyprávět – při zachování počtu a charakterů osob. Spisovatelka Martina Drijverová vyhodnotí nejlepší práce a ty pak budou při její návštěvě nejen přečteny, ale také prezentovány formou polštářového divadla dětem. Nakonec budou pověsti zahrány v původní lidové podobě, aby děti mohly srovnávat, v čem se jejich verze liší od předlohy. Polštářové loutky navrhl a vytvořil Vojtěch Otčenášek, který na besedě nebude chybět. (5. tř.)

Literární hrdinové (březen–červen 2012)

Výstava Vojtěcha Otčenáška spojená se znalostní soutěží a výtvarnou dílnou.

Holce se „vole“ neříkáMarkéta Čekanová, Jiří Hlobil (22. březen 2012)

Pořad pro dospívající zaměřený na slušné a společenské chování. (8. tř.)

Noc s Andersenem (30. březen 2012)

Nocování za účasti spisovatele Miloše Kratochvíla. Společné nocování také v sesterské knihovně ve Walhalle v Jižní Karolíně. Společný dopis dětem do spřátelené knihovny. Pokud se podaří navázat spojení prostřednictvím Skype, představíme dětem z Walhally spisovatele Miloše Kratochvíla a jeho knihy. Turnaj v deskových hrách. Noční prohlídka muzea spojená se zkouškou odvahy – hledání otavských perel v městském muzeu, podpis na pergamen, který bude uložen v zámecké věži.

I dospělí si mohou hrát – zážitkové odpoledne na podporu mezigeneračních vztahů – společná akce pro celou rodinu. Ve spolupráci s o. s. GOADA (31. březen 2012)

Malované povídání o knihách (16. duben 2012 v 9.00) Zábavná, interaktivní show Adolfa Dudka, při které se pobaví i dospělí. Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejí si, jak snadno mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnesou informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Součástí vystoupení jsou soutěže, při nichž děti za všechny správné odpovědi dostávají obrázky ilustrátora. Nechybí spousta dalších atrakcí a hlavně humor! Vystoupení je zakončeno autogramiádou. (3. tř.)

Horažďovice – Perla Otavy (19. květen 2012 v 14.00) Představení komiksu o Horažďovicích na 18. knižním veletrhu Svět knihy za účasti autorů Petry Braunové a Milana Starého. Vytvoření zvětšeniny komiksu jako kulisy. Komiksovými Horažďovicemi budou provádět loutky Tyjátru Horažďovice. Účast na veletrhu a zhotovení komiksu bude předmětem žádosti o dotaci z Plzeňského kraje.

Trnkohrátky (květen–červen 2012)

Literární víceboj na téma Jiří Trnka

Toulky městem (17. květen, 14. červen 2012)

Procházky městem spojené se čtením z kronik – Vem babi a dědu s sebou!

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského (7. červen 2012) V letošním roce společně s rodiči a prarodiči. Dekorace na téma Jiří Trnka ve spolupráci se ZUŠ Horažďovice, grafiky a aranžéry SŠ. Pasovaní prvňáčci obdrží kromě řádu (placka s logem projektu DČ a nápisem Čtu knihy!), knihu z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, také komiksy Horažďovice – Perla Otavy 1 a 2, které byly vydány v roce 2009 a 2010 za finanční podpory Plzeňského kraje. Tyto komiksy zábavnou formou seznamují děti s historií a  možnostmi využití volnočasových aktivit ve městě. Trnkoviny v Zahradě – pasování bude doplněno soutěžemi (1. tř. ZŠ)

Čest, sláva a bohatství (19.–28. červenec 2012)

Letní literárně-dramatický seminář pod vedením spisovatelky Petry Braunové.

Jak pracovat s knihou (20. září 2012)

Výukový program s použitím metod dramatické výchovy v podání Jany Machalíkové (3. tř.)

Psi jsou naši kamarádi, ale i pomocníci (1. říjen 2012)

O knize Kluk a pes s Ivonou Březinovou. Veselá kniha o výcviku asistenčních psů, ale i o problematice zdravotního handicapu. Beseda bude zajištěna i pro knihovnu v Nalžovských Horách. (2. tř.)

Domov pro Marťany, Malé věci, velké věci (2. říjen 2012)

Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou na téma rozvody a postižení (4. a 8. tř.)

Kdy a jak pomáhat (5. říjen 2012)

Jak pomáhat nejen hendikepovaným lidem ve městě – beseda s panem starostou a jeho hostem (9. tř.)

Zahradní slavnost (4. říjen 2012)

vystoupení Tyjátru Horažďovice (MŠ)

Den otevřených dveří (1. říjen 2012) (ZŠ, SŠ)

Bratři v triku aneb Proužkovaný den v knihovně(3. říjen 2012)

Proužkovaná párty pro děti, rodiče a prarodiče v rámci akce Proužkovaný den, která bude probíhat v celé knihovně

Bariéry kolem nás (3. říjen 2012)

beseda s novináři z Klatovského deníku (7. tř.)

Tramvaj plná strašidel, Česká služka po 20 letech (30. listopad 2012) nad novými knihami Petry Braunové (6. a 8. tř.) společně s ilustrátorem Filipem Pošivačem

Den pro dětskou knihu (2. 12. 2012)

 • prodejní výstava dětských knih
 • prodejní výstava výrobků z Dětského domova Kašperské Hory
 • autogramiády: Petra Braunová, Miloš Kratochvíl, Milan Starý, Ester Stará, Markéta Vydrová, Jan Volf, Tomáš Řízek …
 • O chlapci, který spad z nebePetra Braunová, Tomáš Řízek
 • Škatulení – dražba dekorativních krabic ve prospěch DD Kašperské Hory – buňka Chanovice
 • Perla Otavy – Tyjátr Horažďovice – představení komiksu
 • Trnkování – soutěže pro děti na téma Jiří Trnka
 • výstava adventní a vánoční výzdoby spojená s ukázkou výroby a s možností vyrobit si malý dárek nebo dekoraci (aranžování, paličkování, balení dárků, vánoční ozdoby, zdobení perníčků, origami, vánoční quilling, háčkované cukroví …)
 • vystoupení dětských pěveckých souborů – koledy a vánoční písně
 • Anča a Pepík – Buchty a loutky – dobrodružný loutkový komiks podle Lucie Lomové
 • slavnostní vyhlášení vítězů soutěží Sbírej samolepky projektu Děti a čtení, Trnky-brnky.
 • zvonkový průvod
 • rozsvícení a požehnání vánočního stromu
Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 7. 2. 2012 v 17:02