Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Knihovní řád
Městské knihovny Horažďovice


Příloha č. 1

Ceník

I. Poplatky

Registrační poplatek

Dospělí100 Kč
Studující, důchodci60 Kč
Děti50 Kč

Sankční poplatky

1. upomínka5 Kč
2. upomínka20 Kč
3. upomínka40 Kč
předsoudní upomínka200 Kč

Poškození a ztráta půjčeného dokumentu

Hodnota dokumentu + 20 Kč manipulační poplatek + 50 % za znehodnocené knihovnické zpracování.
U publikací, jejichž hodnota se během času změnila, zaplatí čtenář cenu upravenou.
Poškození čárového kódu10 Kč
Ztráta čtenářského průkazu20 Kč
Záměrné poškození obalu15 Kč

II. Poplatky za speciální služby

Obsloužení čtenáře bez průkazky20 Kč
Rezervování dokumentu poštou10 Kč
Rezervování dokumentu e-mailem5 Kč
Meziknihovní výpůjční služba50 Kč
+ poplatek účtovaný odesílající knihovnou

Kopírování

formát A4 jednostranný2 Kč
formát A4 oboustranný3 Kč
formát A3 jednostranný3 Kč
formát A3 oboustranný5 Kč

Internet

Registrovaní čtenáři mohou využívat internet ZDARMA, ostatní zaplatí manipulační poplatek 10 Kč.


Tisk

čemobílý A4 jednostranně2 Kč (za každou započatou stranu)
barevný A4 jednostranně15 Kč (za každou započatou stranu)


Disketadle nákupní ceny
Využití počítače s textovým editorem15 Kč (za každou započatou hod.)
Skenování15 Kč (za každou započatou hod.)
Pronájem sálu
(akce pořádané ve spolupráci s knihovnou, akce podporované Městem Horažďovice)
zdarma
(akce pořádané samostatně – přednášky, školení, semináře a akce podobného charakteru)
1—3 hod.100 Kč za každou započatou hodinu
4—8 hod.80 Kč za každou započatou hodinu
celý den700 Kč

Tento Ceník byl schválen radou města dne 13. 8. 2008 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2008.


Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 13. 10. 2011 v 9:10