Facebook
Městská knihovna Horažďovice
 
Magnesia Litera 2013
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
Čtení pomáhá
Webowou diwočinou
GOADA, o. s.
Rosteme s knihou
Projekt Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ptejte se knihovny
Světluška
Knihkupectví Horažďovice
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

Horažďovický obzor, 31. 8. 2023

Univerzita třetího věku v Horažďovicích

Univerzita třetího věku Z8padočeské univerzity v Plzni, která oslavila v akademickém roce 2022/2023 již 30 let od svého vzniku, poskytuje seniorům možnost se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, pollitiky či kultury a stimulujejejich zájem o současné dění ve společnosti a aktivní přístup k životu, čímž se prohlubuje vědomí vlastní odpovědnosti za kvalitu stáří.

V současné době U3V realizuje prezenční kurzy v 19 městech Plzeňského, Karlovarského a také Jihočeského kraje. Pro posluchače, kteří chtějí studovat z pohodlí domova, nabízíme také online kurzy. Pobočka v Horažďovicích vznikla v roce 2019 ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice. V posledním dvou letech měli zájemci z řad seniorů možnost navštěvovat studijní program Archeologie a historie Pootaví, který byl zaměřen na geologickou minulost regionu a širší historické souvislosti. Pedagogové z katedry archeologie FF ZČU a odborníci z Městského muzea Horažďovice a Muzea Středního Pootaví Strakonice posluchače seznámili s pravěkým, středověkým a novověkým vývojem oblasti a některými klíčovými okamžiky z dějin 20. století. Pozornost byla věnována nejen přehledu pravěkých archeologických kultur zastoupených v jihozápadních Čechách, ale také jejich hmotné kultuře, významným milníkům středověkého vývoje této oblasti z pohledu archeologie a historie a v neposlední řadě také proměnám této oblasti v průběhu novověku či specifickým projevům lidové kultury. Každý rok se snažíme přicházet s inovovanými i zcela novými studijními obory, které kvalitou odpovídají univerzitnímu zázemí a za přátelskou cenu přinášejí poutavou formu vzdělávání i posluchačům z menších měst. V následujícím akademickém roce se mohou zájemci o studium U3V v Horažďovicích těšit na kurz Pověsti Plzeňského kraje a jejich historické pozadí – aneb na každém šprochu pravdy trochu. Lektor U3V Mgr. Luděk Krčmář, autor celé řady publikací a nadšený cestovatel, ke kurzu říká: „ Pověsti rozšiřují naši představivost o době minulé, třeba i s nádechem tajemna či fantazie. Kurz seznamuje s nejznámějšími i téměř zapomenutými pověstmi z našeho kraje a podrobuje je historické kritice. Pojďme se ponořit do lidového světa zaniklých lokalit, starých hradů, tragických událostí, pokladů, starých zvyků a pojmenování, žertovných historek, lidské pověrčivosti, nadpřirozených jevů a postav a přitom zjistit, že se nejedná jen o lidové vyprávění, ale často i o skrytý historický pramen.“

Zájemce z řad seniorů a osob invalidních pro invaliditu 3. stupně srdečně zveme na zápis ke studiu, který se koná 11. září 2023 od 10.00 do 11.30 hod. v sále Městské knihovny Horažďovice. Další informace poskytne Ing. Jana Truhlářová na tel.: 20 376 591 nebo na e-mailu: u3v@rek zcu.czd

Copyright © 2004 Městská knihovna Horažďovice (www.knihovna.horazdovice.cz) a Karel Viták (www.dva.cz). All rights reserved.
Ctíme standardy W3C:  W3C XHTML 1.0  W3C CSS
Poslední aktualizace byla provedena 30. 9. 2015 v 7:09